👈 فروشگاه فایل 👉

نمونه اي از پروژه هاي پياده سازي شده مربوط به درس ميکرو پروسسور رشته کامپيوتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه اي از پروژه هاي پياده سازي شده مربوط به درس ميکرو پروسسور رشته کامپيوتر

نمونه اي از چند پروژه مربوط به درس ميکرو پروسسور رشته کامپيوتر که در آزمايشگاه مخصوص اين درس مورد استفاده قرار مي گيرد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسي و تحليل كاربري اراضي شهري – روستايي با استفاده از تكنوژيهاي RS و GLS حل تمرین کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک تعادل Strength and Power Training of Australian Olympic Srryimmers بررسی تشخيص نفوذهاي غيرعادي در بستر شبكه با تشخيص outlier هايي كه از قبل بررسي نشده اند پاورپوینت FTP در شبكه