👈 فروشگاه فایل 👉

نقاشی روی پارچه

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقاشی روی پارچه

باتیک و نقاشی روی پارچه، هنری است با قدمتی4100 ساله که در آغاز، از تکنیک های بسیار ساده ای بهره میبرد. سابقه این هنر به جزایر جاوه و سوماترا برمیگردد. بر اساس تحقیقات، هنر چاپ پارچه به مراتب قدیمی تر از رنگرزی پارچه است. اولین کتری که هنرمندان کهن برای این نوع از چاپ انجام میدادند؛ مقاول سازی پارچه در مقابل نفوذ رنگ بود. به همین دلیل واژه باتیک به معنای 'مقاوم بودن' را برای این هنر به کار بردند.

در کشور ما نیز این هنر با نام 'لچک' یا 'کلاغه ای' شروع به کار کرد. پارچه مورد استفاده ، اغلب پارچه ابریشمی بود. اکنون هنرمندان باتیک پا را فراتر نهادند و با به کار بستن روش های گوناگون و با خلاقیت های شخصی خود، به آفرینش آثار تازه ای میپردازند که در این فایل برخی از این تکنیک ها را به شما اموزش می دهیم ودر انتها تعدادی از کارهای شخصی خود و دوستان هنرمندی را آثار زیبایی خلق کردند برای اموزش و الهام گرفتن شما قرار می دهیم.

👇محصولات تصادفی👇

جواب تمارین کتاب کار Menschen B1.1 پاورپوینت بتن الیافی اندازه گیري و تحلیل عددي تنش پسماند جوش بوسیله روش کانتور متد بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايران پاورپوينت منابع و روش هاي توليد برق