👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق آشنائی با معماری جهان، کلیسای Saint-Gilles

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق آشنائی با معماری جهان، کلیسای Saint-Gilles

معرفی:

این کلیسای زیارتی در Via Tolosa معروف قرار داشت، مسیری که از Arleo تا (saint sernin) Toulouoe با مقصد نهائی آن در Santiago de Compostela کشیده می شد. این جاده توسط زائرانی که از ایتالیا، سوئد یا اروپای مرکزی می آمدند استفاده می شد، همچون “Romieux” که بعد از روم ، به Compostela یا برعکس، می رفتند. آنها بعد از عبور از آلپ در گذرگاه Montgenvere یا از جاده ای در طول ساحل Ligarian آمده بودند. این مسیر اگر چه به نام Via Aegidiana نیز شناخته می شد. نشانه ای از اهمیت معبد Seint Gilleo (Aegidiuo به لاتین)بوده است.

در 1116 ميلادی، برای ساخت سرداب در کلیسای تحتانی، یک سری ساختمان سازی عمده آغاز شد. این قسمت با معبد Saint Gilleo ، مکان مهمی برای زائرین بود، اگر چه سر در که ساخت آن بعدها شروع شد، به علت تماشایی ترین مجموع کنده کاری قابل ملاحظه است. Carra Fergusan Omeara ادعا می کند که سنگینی در پیچیدگی ترکیب معماری و کنده کاری آن با دروازه های غربی کلیسای جامع Chartreo و صومعه ی Saint Denis برابری می کند ... متاسفانه ، اکثر این تزیینات ، در طول جنگ های مذهبی قرن 16 ناقص شدند. شماری از سنگ تراشان و دستیاران آنها بدون شک این مجموع را بر سردر کنده کاری کرده اند، تا حدودی به این علت که سبک های آنها بسیار متفاوت است. stoddard این پروژه ، از اواخر دهه 1120 زمانبندی می کند، اگر چه دیگر دانشمندان تاریخ آن را از اواخر قرون 12 و اوایل قرن 13 قرار داده اند.

این کلیسا ، تحت تاثیر معماری و سنگ تراش رومی در منطقه به خوبی سنگ تراشی مسیحیان اولیه (که تعدادی از آنها در حوزه Arleo موجود است) ساخته شده ، بر ديگر بناها نیز تاثیر داشته که قابل ملاحظه ترین آنها Trophime Saint ، توقف گاه قبل از saint – Gilleo در Via Tolosa می باشد

فهرست مطالب:

معرفی

منظره هایی از 3 قوس

منظره هایی از کتیبه فوقانی از ورودی اورشلیم و دیگر صحنه ها

منظره هایی از کتیبه فوقانی از پاداش یهودا و تطهیر معبد توسط

مسیح و دیگر صحنه ها

منظره هایی از کتیبه فوقانی از شام آخر و بوسه ی یهودا و دیگر صحنه ها

صومعه بندیکتی Saint - Gilleo : سردر جلویی - سه گوشی سردر جلویی با 3 دروازه

سه گوشی چپ یا شمالی

حاشیه های تزئینی و پارچه آشکار کننده

حالات و اشارات برجسته

سه گوشی مرکزی

سه گوشی راست یا جنوبی

شخصیت پردازی کلیسا Ecclasia /

صومعه بندیکتی Saint - Gilleo : سردر جلویی – کتیبه : دروازه چپ

آماده سازی برای ورود به اورشلیم

ورودی اورشلیم

جزئیات ورودی

گوشه ها

صومعه بندیکتی Saint - Gilleo : سردر جلویی

کتیبه سمت چپ دروازه مرکزی

پاداش یهودا

یک صحنه برجسته

بالا بردن گدا

صومعه بندیکتی Saint - Gilleo : سردر جلویی – کتیبه

پیش گویی تکذیب پطرس

شستن پای پطرس

شام آخر

دستگیری مسیح

بریدن گوش Malchus و بوسه یهودا

گوشه : 3 سرباز

صومعه بندیکتی Saint - Gilleo : سردر جلویی – کتیبه

شلاق زنی

حمل صلیب توسط simon

مجدلیه

سنگ سردر سه گوشی راست با 3 مریم در آرامگاه

گوشه : ملاقات حواریون در راه emmauo

صومعه بندیکتی Saint - Gilleo : سردر جلویی ... اولیا و فرشتگان در سمت چپ دروازه مرکزی

چپ ترین نقطه : میکاییل در حال رام کردن یک اژدها

حواریون از چپ درگاه مرکزی : Matthew ، Bartholomew ، توماس و جیمز کوچک

Matthew ، Bartholomew

توماس و جیمز کوچک

صومعه بندیکتی Saint - Gilleo سردر جلویی - اولیاء در پشت دری های دروازه مرکزی

پشت در چپ با جان و پطرس

پشت در چپی با پطرس

پشت در راست با جیمز بزرگ و پل

جیمز بزرگ

پل

صومعه بندیکتی Saint - Gilleo : سردر جلویی - حواریون شناسایی نشده ی سمت راست دروازه ی مرکزی و فرشتگان بزرگ

پیکرهای 3 و 4

پیکرهای 5 و 6

صومعه بندیکتی Saint - Gilleo : سردر جلویی - پایه ها و سنگ ستون ها

صومعه بندیکتی Saint - Gilleo : سردر جلویی - دکوراسیون و زینت ها

بخش شیاردار سنگ تراشی

صومعه بندیکتی Saint – Gilles : داخل

👇محصولات تصادفی👇

گزارش مربوط به خاكبرداري ادبیات جنگ سیستم‌های کوچک خودکار آب شیرین کن بر اساس روش اسمز معکوس با تکیه بر انرژی‌های تجدید پذیر بررسی تاريخچه گندم شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سوادکوه (واقع در استان مازندران)