👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردي و اجتماعي

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردي و اجتماعي

دانلود گزارش کارآموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردي و اجتماعي

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 23

فهرست:

مقدمه

طراحی سند توسعه

نظام تحقیق و توسعه

روش اجرا

مشاركت مردمي، نياز حتمي آموزش و پرورش

جايگاه بهره وري

بیان مساله

آموزش و پرورش و توسعه

كاركرد پرورشي مدارس در مواجهه با جرائم اجتماعي

معرفي گروه ارتقاء علمي منابع انساني

مقدمه

طراحی سند توسعه

انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی و محدودیت های زمانی و مکانی در جهان را درنوردیده است و پدیده جهانی شدن را تحقق بخشیده و موجب تحولات شگرف در جنبه های مختلف زندگی بشر شده است؛ طوری که آلوین تافلر (1370) این عصر را، عصر دانایی نامیده است و آن را مهمترین منبع قدرت ذکر می کند.

با بررسی عوامل مؤثر بر دانایی در هزاره سوم، می توان از آموزش و نقش آن به عنوان مهم ترین و مؤثرترین ابزار برای مقابله با چالش ها یاد کرد. در عصر اطلاعات، دانایی و توسعه دانایی محور، متخصصان و صاحب نظران اجتماعی بر پی ریزی اساس و پایه های توسعه در پرتو آموزش اطلاعات مدار یا دانش محور اصرار می ورزند. بزعم آنان، برای رسیدن به توسعه دانش محور، جامعه دانایی مدار بایستی از مسیر آموزش عبور کند. توسعه دانایی مستلزم آموزش تحول یافته و دانایی آفرین است.

آموزش و پرورش مبتنی بر توسعه دانایی محور، مستلزم بررسی هایی است که برخی از آن ها برای حرکت به طرف دانایی لازم است؛ یعنی باید ظرفیت ها و روش های موجود را بررسی کنیم و ضعف های آن ها را مورد شناسایی قرار دهیم و از قوت ها و امکانات نظام های جدید مطلع شویم تا بتوانیم در جهت جامعه دانایی مدار گام برداریم. به عبارت بهتر، وقتی دیدگاه ها و الگوهای (پارادایم ها) توسعه دانایی محور را مورد مداقه قرار می دهیم، درمی یابیم که برای تحقق جامعه دانایی مدار باید زیرساخت ها و ظرفیت های بالقوه و باالفعل آن در نظام آموزشی شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرند. همین طور باید سیستم های فعلی مبتنی بر فرایند های الگوی توسعه دانایی مدار شناسایی و به چالش گذاشته شوند و سیستم های مطلوب و جدید و سازگار با این مدل نیز مشخص گردند.

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس آمار بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلوبين دانشجويان شاهد و عادي دانشگاه تربيت معلم تهران» واحد حصارك پاورپوینت سازه نگهبان نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اردکان بررسی مهمترين نقاط آسيب پذير يونيکس و لينوکس