👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارورزي حسابداری شركت سودا شيمي

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارورزي حسابداری شركت سودا شيمي

دانلود گزارش كارورزي حسابداری شركت سودا شيمي

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 47

فصل اول:آشنايي كلي با مكان كارآموزي

1ـ پيشگفتار

2ـ مقدمه

3ـ نمودارسازمان

4ـ تاريخچه شركت

فصل دوم: اجزاي تشكيل دهنده شركت

الف: قسمت توليد

1ـ كارخانه

1ـ1 خط توليد دستگاه تزريق

2ـ1 خط توليد دستگاه اكسترودر

2ـ انبار

1ـ2 انبار مواد اوليه

2ـ2 انبار محصولات

3ـ امور اداري وكار گزيني

ب: قسمت بازرگاني

1ـ دفتر مركزي

1ـ1 قسمت فروش

2ـ1 قسمت تداركات

3ـ1 قسمت امور اداري

فصل سوم : ارزشيابي بخش هاي مرتبط با رشته كار آموزي

الف: ساختار امور مالي شركت:

    حسابداري صنعتي

2-حسابداري مالي

ب:ثبت هاي حسابداري مربوط به قسمت توليدي و بازرگاني

ج: صورت هاي مالي وتجزيه وتحليل آن ها

1ـ تراز نامه

2ـ صورت سود وزيان

3ـ صورت سرمايه

4ـ صورت تغييرات در وضعيت مالي

5ـ توضيحات صورت هاي مالي

فصل چهارم :آزمون آموخته ها

فرم هاي كلي صورت هاي مالي

1ـ تراز نامه

2ـ صورت سود وزيان ـ گردش حساب سود وزيان انباشته

3ـ صورت سود وزيان جامع

4ـ صورت جريان وجوه نقد

5ـ يادداشت هاي توضيحي

1ـ5 مبناي تهيه صورت هاي مالي

2ـ5 اهم رويه هاي حسابداري

3ـ5 توضيح اقلام مندرج در صورت

4ـ5 ساير اطلاعات

تعاريف :

(تعاريفي از حسابداري)

پيوست ها :

كليه اسناد حسابداري مذكور مربوط به قسمت توليدي وبازرگاني

👇محصولات تصادفی👇

دانلودمجموعه ی آموزشی درس مدار های منطقی موتورهای جستجو پروژه پایانی معرفی JIT کنترل کامل وای فای و شبکه (یه سربه این صفحه بزنیدضررنخواهیدکرد!) دانلود تحقیق شش سیگما