👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي سيستمها و شبكه‏هاي سيار سلولي

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي سيستمها و شبكه‏هاي سيار سلولي

پيشگفتار

امروزه سيستمهاي راديويي سيار نقش مهمي در فعاليتهاي بازرگاني، تجاري، امور مراقبتي و حفاظت عمومي و زندگي روزمره عموم افراد ايفا مي‏كنند. اين سيستمها موجب كاهش هزينه، صرفه جويي در انرژي و افزايش راندمان در زمينه‏هاي مختلف مي شوند.

          در ايران، نيز از سال 1992 بهره‏برداري از سيستمهاي مخابرات سيار آغاز شده است. سيستم كنوني مخابرات سيار در كشورمان، سيستم GSM ( نسل دوم) مي‏باشد و استفاده از سيستمهاي WCDMA (نسل سوم) در آينده از جمله طرحهاي شركت مخابرات كشورمان مي‏باشد. با اين حال منبع جامع و مختصري از اين سيستمها و استانداردهاي مربوط در دسترس نيست.

در مورد سيستمهايي مانندGSM وCDMA و بطور كلي در هر سيستم بي‏سيم ديگري، شايد مشكلترين قسمت در فهم و يادگيري اوليه سيستم، وجود انبوهي از لغات انحصاري، تخصصي و فني و اختصارات ويژه اين سيستمها است.

          در اين تحقيق سعي شده كه با ترجمه و گردآوري و سازماندهي و تفصيل مطالب پراكنده‏اي كه در كتب و مقالات مخابراتي مربوطه آمده است ( كه  از جديدترين كتب و مقالات  موجودمي‏باشد)، مجموعه‏اي تهيه شود كه علاوه بر تشريح كامل ساختار كلي مهمترين سيستمهاي مخابرات سيار موجود، بسياري از اصطلاحات و اختصارات مربوط به اين استانداردها نيز بطور واضح بيان شوند. در اينجا، ساختار نسلهاي موبايل ( اول، دوم و سوم) و مقايسه آنها با هم و علل گرايش به سيستمهاي نسل سوم مورد بررسي قرار گرفته است و مطالعه آن مي‏تواند براي محققان سودمند و براي مبتديان راه‏گشا باشد.

فصل 1

 معرفي سيستمها و شبكه‏هاي سلولي مخابرات سيار

 1-1-سيستمهاي مخابرات سيار

  1-1-1- مقدمه

سيستمهاي راديويي سيارنقش مهمي را در فعاليتهاي بازرگاني، تجارتي و امور مراقبتي و حفاظتي عمومي بگونه‏اي صنعتي و پيشرفته دارا مي‏باشند. نياز به اين سيستمها و درخواستهاي فراوان براي آن توسط بخشهاي مختلف لزوم ايجاد مقررات خاص راديويي و اختصاص بخش معيني از طيف امواج راديويي را براي اين سيستمها در كشورهاي مختلف ايجادكرده است. باندهاي راديويي150 و450

[1] مگاهرتز،همچنين باندراديويي حدود900  مگاهرتز براي سرويسهاي راديوتلفني سيار سلولي (GSM900) و باندПΙ  (175-225 مگاهرتز)  براي سيستم‏هاي راديويي سيار ترانكي اختصاص داده شده‏اند. باند 1800 مگاهرتز براي سيستم سلولي ديجيتال DCS1800  و باند1900 مگاهرتز براي  PCS1900 آمريكايي استفاده ميشود. علاوه براين به نظر مي‏رسدكه به علت افزايش تقاضا درآينده شاهد اختصاص باندهاي ديگري براي اين سرويسها باشيم

2- عصر مخابرات بي سيم در سال1897 با اختراع تلگراف بي سيم توسط ماركني آغاز شد و اكنون پس از گذشت يك قرن سومين نسل از سيستم هاي مخابرات بي سيم يعني سيستمهاي مخابرات فردي ((PCS

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی طب باستان و گیاهان دارویی مقایسه اثر ضد باکتریایی کلسیم هیدروکساید معمولی و اکسیر رزماری روی انتروکوک فکالیس گزارش کار آزمایشگاه شیمی 1 طرح توجیهی تولید اسانس های گیاهی