👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه زمانبندی كارهای بلادرنگ با فازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه زمانبندی كارهای بلادرنگ با فازی

پایان نامه زمانبندی كارهای بلادرنگ با فازی

چكيده

زمانبندي كارهاي بلادرنگ با فازي در زمان پردازش و ضرب العجل ها

در سيستم هاي بلادرنگ الگوريتم هاي زمانبندي نقش حياتي را براي يك زمانبند عملي از كارها ايفا مي كند. طراح الگوريتم زمانبندي در مواجه با اقدامات وابسته به اضطرار زماني در كارهاي بلادرنگ قرار دارد. اين تحقيق محدوديت هاي زماني فازي را با نمونه سازي كارهاي بلادرنگ به وسيله ضرب العجل فازي و پردازش فازي با توابع عضويت متفاوت بررسي مي كند. در اين تحقيق مقايسه مطالعات و بعضي از يافته هاي جالب توجه مبني بر آزمايشات شبيه سازي شده گزارش داده شده اند.

واژه هاي كليدي

زمانبندي ،كارهاي بلادرنگ ، فازي ،ضرب العجل .

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : زمان بندي بي درنگ

محاسبات بي درنگ

1-1- ويژگي سيستم هاي عامل بي درنگ

1-2- زمانبندي بي درنگ

1-3- زمانبندي مهلت زماني

1-4- نمونه هايي از سيستم هاي بي درنگ بد نام شده

فصل دوم : فازي چيست؟

2-1- فازي و تاريخ ان

2-2- اعمال فازي به سيستم ها

2-3- انتخاب نام فازي

2-4- كاربردهاي مهندسي و طراحي فازي

2-5- برخي محصولات فازي

2-6- انواع سيستم هاي فازي

2-7- متغير هاي زبان شناختي 2-8- قوانين فازي

2-9- عمليات بر روي مجموعه هاي فازي

2-10- زمينه هاي تحقيق عمده در تئوري فازي

فصل سوم: زمانبندي كارهاي بلادرنگ با فازي در زمان پردازش و ضرب العجل ها

3-1- فرمول بندي در زمينه فازي

3-2- تحليل و مثال هايي براي ضرب العجل و زمان تكميل

3-2-1 - مطلوب و نقاط براي ضرب العجل فازي نوع مثلثي

3-2- 2 - مطلوب و نقاط براي ضرب العجل فازي نوع ذوزنقه اي

3-2-3 - مطلوب و نقاط براي ضرب العجل فازي نوع هزلولوي

3-3- نتايج شبيه سازي

فصل چهارم : پياده سازي به وسيله نرم افزارمطلب جعبه ابزار فازي

4-1- متغير هاي ورودي

4-2- متغير خروجي

4-3- قوانين فازي

4-4- نمودار

4-5- كد توليد شده

نتيجه گيري

منابع

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت کامل ولایت فقیه دانلود اقدام پژوهی بهبود وضعیت درس ادبیات، به کمک تکنیک های خلاقیت گزارش کارآموزی رشته نقشه كشي معماري اجراي ساختمان بتني ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS - ايمني درانتقال ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود