👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی فضای کسب و کار در ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی فضای کسب و کار در ایران

بررسی فضای کسب کار در ایران از دیدگاه بانک جهانی

بررسي فضاي كسب و كار در ايران

از نگاه بانك جهاني

مقدمه

بي شك از بزرگترين دغدغههاي مسئولين و تصميم-

گيرندگان كلان هر كشوري، وضعيت اقتصادي آن كشور

ميباشد. رشد اقتصادي هر كشوري همبستگي زيادي با

ايجاد و بهبود زيرساختهاي اقتصادي و فضاي كسب و كار

آن كشور دارد.

تعيين اهداف اقتصادي مناسب و انتخاب استراتژيهاي

هوشمندانه و تبديل آن به برنامههاي عملياتي، بخش مهمي

از فرآيند ميباشد ولي عامل ديگري كه اهميت بسزايي در

دستيابي به اهداف تعيين شده دارد، توسعه و تسهيل فضاي

كسب و كار ميباشد كه ايجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمي

در دستيابي به اهداف اقتصادي تعيين شده دارد؛ براي كنترل

وضعيت فضاي كسب و كار هر كشوري از جهت توسعه،

حفظ و بهبود، نياز به ابزار كنترلي (شاخص) ميباشد كه

انتخاب اين شاخص و اندازه گيري دورهاي آن و بدنبال آن

تعريف برنامههاي بهبود و اجراي آن برنامه ها مي تواند

راهگشاي بهبود وضعيت اقتصادي باشد. نميتوان اين

موضوع را انكار نمود كه فضاي كسب و كار ارتباط بسيار

زيادي به تصويب قوانين و مقررات انجام كار در هر كسب و

كار و سهولت يا دشواري اين قوانين و مقررات دارد كه

تشخيص سهولت و دشواري اين قوانين از طريق مقايسه آن

با ساير كشورها و الگوبرداري از بهترينها، ميتواند كمك

زيادي در بهبود فضاي كسب و كار داشته باشد.

گزارشي (THE WORLD BANK) هر ساله بانك جهاني

در مورد فضاي كسب و كار كشورها منتشر مينمايد كه در

اين گزارش 10 سرفصل مختلف فضاي كسب و كار براي

183 كشور مورد بررسي قرار ميگيرد و وضعيت اين

سرفصلها با استفاده از شاخصهايي، اندازهگيري ميشود و

در نهايت رتبه كشورها بر اساس آن تعيين ميشود. كشور ما

در رتبهبندي ساليانه اين بانك جاي گرفته و در آخرين

گزارش منتشر شده، رتبه 144 را كسب نموده است كه در

مقايسه با سال گذشته، 4 رتبه تنزل داشته است.

در اين مطالعه، سرفصلهاي فضاي كسب و كار، شاخص-

👇محصولات تصادفی👇

کتاب مکانیک سیالات سنجل - ویرایش سوم (2014) گزارش کارآموزی در مورد شرکت سایپا کتاب نظریه میدان کوانتومی لاهیری – ویرایش دوم کار تحقیقی در مورد حقوق بین الملل جوانان واکسن طیور