👈 فروشگاه فایل 👉

تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام شرکت(سود هر سهم)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام شرکت(سود هر سهم)

عنوان

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

تعریف موضوع

هدف و علت انتخاب موضوع

روش تحقیق

فرضیه تحقیق

استفاده کنندگان از تحقیق

قلمرو تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

محدودیت های تحقیق

فصل دوم : ادبیات موضوع و بررسی تحقیقات انجام شده

1 – بخش اول : ادبیات موضوع

مقدمه

سود

مفهوم سود جامع

درآمد هر سهم

جریان نقدی هر سهم

سود سه ماهه هر سهم

سود سالیانه هر سهم

اندازه گیری سود و حسابداری تعهدی

اهمیت سود گزارش شده

روند تأثیر سود در تصمیمات سرمایه گذاران

سیاست تقسیم سود و ارزش گذاری سهام

تأثیر سیاست سهام بر ارزش شرکت

پیش بینی :

اطلاعات پیش بینی

پیش بینی نیاز تصمیم گیری بهینه

پیش بینی سودهای آتی

داده های تاریخی و پیش بینی

سود ابزاری برای پیش بینی

پیش بینی سود از طریق مدل سری زمانی

پیش بینی تحلیل گران مالی

تحلیل گران مالی و استفاده از اطلاعات بیشتر

تعدیل در سود پیش بینی شده

نقش تعدیل EPS در معاملات سهام

وجود بورس اوراق بهادار قابل اعتماد برای خریداران سهام

توصیه های نظری به خریداران سهام

چه کسانی در معاملات سهام نقش دارند

- معامله گران

- متخصصان

- کارگزاران

- بازارسازان

روش ها و مکانیزم انجام معاملات سهام

- روش ناپیوسته

- روش پیوسته

- روش حراج

نقش نسبت P/E در تصمیمات سرمایه گذاران

ویژگی های بازار سرمایه در ایران

تعیین قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

کنترل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

شیوه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

نحوه اطلاع رسانی در بورس اوراق بهادار تهران

عدم بروز اطلاعات صحیح

استفاده از اطلاعات محرمانه

ارائه نادرست توسط شرکت ها

2 – بخش دوم : بررسی تحقیقات انجام شده

فصل سوم : طرح تحقیق و روش های اجرایی

مقدمه

مراحل پژوهش علمی

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش های جمع آوری اطلاعات و پردازش آن ها

تکنیک های آماری مورد استفاده

آزمون رتبه علامت دار

آزمون U (ویلکاکسن)

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فرآیند آزمون فرضیه

آزمون عدم نرمال بودن داده ها

انجام آزمون رتبه علامت دار

انجام آزمون U (ویلکاکسن)

فصل پنجم : بیان نتایج تحقیق و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

پیشنهادات

پیشنهاد برای تحقیقات آتی

منابع و مآخذ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نقشه کشی عمومی ساختمان روشهای نوین تدریس علوم زیستی و بهداشت بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی تعيين نقطه شکست دماي سالانه با الگوي وابستگي سامانه خاکستري براي تحليل جزيره حرارتي مشهد نقشه ی بخش های شهرستان کرج