👈 فروشگاه فایل 👉

مفاهیم بنیادین زلزله با نگاهی به لرزه خیزی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

مفاهیم بنیادین زلزله با نگاهی به لرزه خیزی ایران

عنوان مقاله: مفاهیم بنیادین زلزله با نگاهی به لرزه خیزی ایران

قالب فایل: PDF

در این مقاله سعی بر این است تا با ساده ترین شکل ممکن مفاهیم مرتبط با زمینلرزه را تشریح نمود. بی تردید شناخت پدیده ای طبیعی مانند زمینلرزه بدون درک مفاهیمی چون بزرگی و شدت و کانون و سایر موارد امکان پذیر نمی باشد. در انتها نگاهی کوتاه به لرزه خیزی ایران خواهیم داشت. فهرست مطالب این مقاله به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

1- زمینلرزه چیست؟

2- نظریه تکتونیک صفحه ای

3- انواع زمینلرزه

1-3- زمینلرزه های زمین ساختی یا تکتونیکی

2-3- زمینلرزه های مرتبط با آتشفشانها

3-3- زمینلرزه های القایی

4- مقیاسهای اندازه گیری زمینلرزه

1-4- شدت زمینلرزه

2-4- بزرگی زمینلرزه

1-2-4- بزرگی امواج سطحی

2-2-4- بزرگای موج حجمی

3-2-4- بزرگای گشتاوری

5- لرزه خیزی ایران

نتیجه گیری

مراجع

👇محصولات تصادفی👇

كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي آموختن زبان شيرين تركي بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل اوریگامی هنر تا کردن کاغذ گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی