👈 فروشگاه فایل 👉

تنوع زیستی (موضوعات مختلف)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تنوع زیستی (موضوعات مختلف)

فهرست مطالب

1-مقدمه

2-تاریخچه

3-نگرش جدید در مورد محیط زیست و تنوع زیستی

4-قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی

5-تنوع زیستی

6-تنوع زیستی جهان

7-تنوع زیستی ایران

8-ارزش های تنوع زیستی

9-چرایی تنوع زیستی به عنوان شاخص توسعه پایدار در سازمان ملل

10-فواید اقتصادی – اجتماعی تنوع زیستی

11-تنوع زیستی در معرض تهدید (راهها، سازش ها)

12-مطالعات انجام شده در مورد تنوع زیستی

13-طبقه بندی ارزش های تنوع زیستی

14-راه های ارزیابی تنوع زیستی

15-گونه های مهاجم و بیگانه

16-قنات و نقش اکولوژیکی آن در محیط زیست و تنوع زیستی(تاریخچه، محاسن، معایب، راهکارها)

17-نقش قنات در توسعه پایدار روستایی

18-منابع

👇محصولات تصادفی👇

مفاهیم بنیادین زلزله با نگاهی به لرزه خیزی ایران پژوهش در مورد زلزله...مناسب برای ارایه ب دانشگاه و مدارس کاربردهای لیپاز در صنایع غذایی نقشه ی بخش های شهرستان دره شهر شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مراغه (واقع در استان آذربایجان شرقی)